Jedině vaše silné stránky

Only one who devotes himself to a cause with his whole strength and soul can be a true master. For this reason mastery demands all of a person. – Albert Einstein

Pilně jste se učili. Přečetli jste každé skripta na vysoké škole, byli členy všech zájmových kroužků, snažili jste se vylepšit v každém předmětu, který se vám postavil do cesty. Žádná vaše slabina pro vás nebyla překážkou, naopak, byla to výzva otupit vaše slabé stránky a vybrousit je do křišťálu.

Gratuluji, získáte na konci vašeho konání velmi silné slabé stránky. Situace č. 2 - máte rakovinu. Půjdete za průměrným doktorem, nebo za tím nejlepším ve své třídě, do nejlepší nemocnice v republice / na světě? Věřím, že byste udělali cokoliv a obrovské výdaje do vašeho uzdravení by nebyl problém.

Teď je to stejné, nemáme rakovinu, ale jde o život - o váš život, o můj život a život našich zákazníků. Dodávat nejlepší služby skrz vaše silné stránky a prokážete tak světu největší službu. 

Rakovina je pro Hollywood, o život jde stále. Pojďme pracovat, jdeme na to. 

Obrázek - Penny VI od c a n d i d e, www.flickr.com via www.compfight.com