Jediný kurz, který by se vám doopravdy hodil, ale na trhu nikdy nebude

...je kurz Jak něco začít? 

Podnikatelské inkubátory, inovační centra, startup setkání, podnikatelské soutěže, podnikatelské univerzity (oxymóron?) a přeci máme stále nedostatek iniciativního kapitálu. Jednoduše mít odvahu něco začít, začít něco, co předtím neexistovalo. 

Když jste na umělecké škole, je to jasné. Budete ve dne v noci malovat, skládat, zpívat, tancovat. Výstup je také jasně daný - portrét, skladba, opera, balet. Když jste na architektuře, máte také jasně dané výstupy - musíte umět kreslit, navrhovat a budovat. Co by to bylo za architekta, kdyby se žádná jeho stavba nedokončila.?

A teď se dostáváme k ekonomickým školám. O podnikání, o financích, o vyjednávání. Ano, takové kurzy najdete. Najdete kurzy o psaní podnikatelského plánu, o time managementu. A stejně je pak pro většinu obrovský problém se zvednout ze židle a otevřít okno, když je v učebně horko. 

Jak je to možné? 

Máme strach. Jsme zvyklí na příkazy a zadání. Jsme zvyklý na existenci mapy, kterou jen následujeme. A když pak přijde na iniciativu, snažíme se jen naučit hledat dobré mapy. 

Co kdybyste dnes začali načrtávat novou mapu, vaší mapu?