Mezi špatnou a dobrou prezentací

Když si vzpomenu na většinu prezentací, které jsem zažil, tak za moc nestály. Vlastně kdybychom zrušili prezentace jako také, dost času bychom ušetřili. Dobrá (skvělá?) prezentace vám ale může změnit život. Může vás inspirovat, může vám předat nové myšlenky a může to být nejlépe strávený čas v celém týdnu, měsíci.

Když si vzpomenu na ty špatné prezentace, tak:

 • řečník četl slajdy nebo říkal něco, co bylo někde zdarma ke stažení nebo to bylo v nějaké knížce
 • prezentace byla pasivní, bez zapojení publika
 • prezentace začínala omluvou
 • prezentace neměla žádný začátek, nebo "klasický" začátek (rozuměj nudné představení, pokračují osnovou s bullet pointy na druhém slajdu)
 • prezentace byla o ničem
 • řečník měl pocit, že špatné slajdy se dají nahradit žádnými slajdy (často v pojetí "nemám sice slajdy, ale připravil jsem se stejně blbě jako kdybych připravil blbé slajdy)
 • prezentace končila slovy "moc vám děkuji že jste přišli" 

Zato ty dobré prezentace:

 • nějakým způsobem inspirovaly, nutily k zamyšlení a změně postoje
 • byly trochu revoluční, ale začínaly od toho, co měla většina lidí v sále společného
 • řečník byl dobře připravený
 • byly tam odlehčení, vtipy, příběhy ze života, prezentace působila spíš jako dialog ve větším fóru, než jako něco uzavřeného, směrem "ode mně k vám"
 • slajdy byly jednoduché, velmi vizuální, v prezentaci často nebylo žádné video

Co se vám vybaví když si vzpomene na dobré/špatné prezentace na kterých jste byli? A jakou připravíte vy příště?