Proč hlavní výhrou ve VyVolených není studijní pobyt na Harvardu

Protože studijní pobyt na Harvardu nepřináší okamžité uspokojení. A protože opravdové schopnosti nejsou vidět stejně dobře jako hračky za miliony.

Studijní pobyt na Harvardu by v dlouhodobém hledisku přinesl výherci daleko větší zisk, než výhra několika milionů. Potřebujeme doopravdy další studii, která dokazuje, že výherci milionových výher se dostanou na stejnou finanční úroveň do několika let (někdy i měsíců)? 

Nemyslím si. Myslím, že potřebujeme změnit kulturu, která nás obklopuje. Z kultury okamžité odměny na kulturu dlouhodobé investice vašich peněz a času. do něčeho smysluplného.

Zamyslete se na chvilku. Je atraktivnější strávit deset let tvrdé práce a odříkání, abyste se stali CEO, nebo je lepší si koupit nový iPhone ještě dnes?  Ve skrytu duše doufáme, že zítra budeme lepšími. Budeme zítra snad těmi, kteří investují do budoucnosti. A tak si dnes můžeme koupit nějakou další hračku.

Jenže to "lepší já" nikdy nepřijde, pokud nezačnete dnes.  Dnes je včerejší zítra.

Okamžité odměny jsou atraktivnější více jak tvrdá práce, studiu, učení se z chyb. A přitom právě učení se z chyb, studiu a tvrdá práce vám přinese nejvíce. 

Jak se rozhodnete?