Založte vaše vzdělávání na konkrétních projektech

Každý rok přečtu přes 40 knížek, absolvuji několik kurzů (jak face-to-face, tak online) a posouvám se v rámci vysoké k závěru. Čím víc se učím tím víc pozoruji jednu důležitou myšlenku vlastního vzdělávání.

Založte vaše vzdělávání na konkrétních projektech.

Číst různé knížky na užitečná témata (time management, project management, jazyky, marketing, sales) se hodí a určitě vám to v kariéře pomůže. Budete tak ale drobit svoje soustředění na různé projekty, získávat informace z různých zdrojů - ale bez soustředění na něco jasného.

Je daleko lepší si vybrat váš osobní projekt a na ten soustředit vaše vzdělávání. Dejme tomu, že se rozhodnete zlepšit svůj brand jako freelancer. Jak toho docílit? Možná si udělat web, možná se naučit něco z marketingu, něco z psychologie, něco z prodeje a něco z prezentace.

Máte tedy jeden konkrétní projekt a oblasti, které potřebujete na tomto projektu zlepšit a využít. Skvělé - teď vezměte Amazon, vyberte danou kategorii knížek a kupte si tři, které vás nejvíce zaujmou. Získané know-how rovnou aplikujte na daný projekt

Soustředění spojené s intenzivním vzděláváním a soustavnou prací na vašem projektu, ke kterému budete mít vztah bude mít nejlepší výsledky. Naučené znalosti vyzkoušíte v praxi, zjistíte co v praxi tak nefunguje a naučíte se daleko víc, než kdybyste přečetli 10x tolik knížek.

Jaký projekt si vyberete vy?