Chcete zlepšit nekonečno?

Ideas can be life-changing. Sometimes all you need to open the door is just one more good idea.

-Jim Rohn

Bylo by super, kdyby život byl jako matematika. Vstupy na jedné straně a výstupy na druhé, k řešení lze dojít jedním, dvěma, maximálně třemi způsoby. Mohli bychom si život stejně jako příklad načrtnout pro zjednodušení do kartézské soustavy souřadnic. Množiny a křivky by se nám různě překrývali a mi bychom hledali potřebné průsečíky. Používali bychom jasná, předem daná pravidla, podle kterých budeme vždy počítat.

Omezení by byla dána zadáním. O omezeních bychom tak nepochybovali, bylo by zbytečné se je snažit pokořit.

Život není matematika. Možných způsobů jak něco vyřešit jsou tisíce. Život se nedá načrtnout pro zjednodušení, nejde ze své podstaty zjednodušit.  Pravidla jak co řešit nejsou předem daná. Je třeba je aktivně hledat.

Předem daná pravidla je potřeba pokořovat, protože to jsou intervaly příležitostí.

Život není matematika, v životě totiž vše lze zlepšit. Chcete zlepšit nulu, nekonečno?

Nebo zlepšit váš, něčí život? Jak to uděláte?