Chybějící ingredience: Zvědavost

The job isn't to catch up to the status quo; the job is to invent the status quo. - Seth Godin

Když nehledáme důvody, proč něco funguje. Když nepátráme po důvodu, proč dělat tu práci co máte před rukama. Když se nepídíme po tom, proč druhý jedná jak jedná.

Chybějící ingredience dobrých vztahů a dobré práce je podle mého zvědavost. 

Je těžké někoho pozorně poslouchat, pokud nejste zvědaví. Zvědaví se něco dozvědět, zvědaví poznat toho druhého, se zájmem si poslechnout co se mu asi stalo, co se mu povedlo, co všechno zažil. Chce to otevřenou mysl, zájem a zvědavost. 

Je těžké dělat dobře nějakou práci, pokud nejste zvědaví. Pokud vás nezajímá proč se dělá a proč se to dělá právě teď. Pokud se nepídíte po tom, jestli má smysl to dělat stále tak, jak se to dělalo. 

Pokud se chcete něco naučit, pokud se chcete stát profíkem, pokud chcete zvládat vztahy - buďte zvědaví.  

Na toto téma doporučuji zajímavou knížku od Todd B. Kashdan Curious?: Discover the Missing Ingredient to a Fulfilling Life