Jednu laskavost týdně

“Beginning today, treat everyone you meet as if they were going to be dead by midnight. Extend to them all the care, kindness, and understanding you can muster, and do it with no thought of any reward. Your life will never be the same again.”   - Og Mandino

Jakým způsobem reagujeme na ostatní je silně ovlivněné tím, co pro nás druzí udělali. V psychologii to již identifikoval Robert Cialdini ve své knize Influence, kde zjistil několik jevů, které nás ovlivňují. Jeden z nich je reciprocity - vzájemnost.

Mám dobrého kamaráda, se kterým se čas od času scházíme a probíráme témata, která nás oba zajímají. Udělal bych pro něj hodně a až teď jsem pochopil čím to je. Má totiž jednu velmi kladnou vlastnost - ví co mě zajímá a na toto téma mi často posílá velmi zajímavé odkazy nebo sám od sebe přinese skvělou knížku a půjčí mi jí.

Tohle bezděčné dobro má obrovský efekt nejen na mně, ale na každého.

Pokud pro nás druzí něco udělají, jsme jim tak zavázání. Ve společnosti jsou velmi negativně hodnoceni ti, kteří neoplácejí dobré služby. Společnost funguje na principu: já pro tebe něco udělám a ty pro mě. 

Jestli to opravdu funguje je nejsnazší ověřit v praxi. Zkuste udělat něco pro druhé každý týden. Znáte kolegu, kterého zajímají knížky? Zkuste mu nějakou novou doporučit, o které víte, že by ho zajímala. Váš kamarád začíná podnikat? Zkuste ho představit lidem, kteří by mu mohli pomoci. Přítelkyně či přítel má ráda dobré víno? Až budete ve vinotéce, vzpomeňte si na to a kupte jednu láhev jako dárek.

Síla vlivu nevzniká tím, že se budete sami sebe pravidelně ptát: co pro mě mohou udělat ti druzí? Šíře vašeho vlivu je přímo úměrná tomu, jak často se budete ptát: co mohu udělat pro ostatní?

Zkuste pro druhého udělat jednu laskavost týdně - a sami uvidíte.