Sbírat data je sexy

Zařízení Fitbit vám pomůže evidovat kolik uděláte denně kroků, kolik jste vystoupali pater každý den a kolik kalorií bylo v tom mastném hamburgeru, co jste si dali na cestě z práce. Google Analytics vám pomůže evidovat návštěvnost vašeho webu, aplikace v telefonu vám mohou pomoci evidovat kolik utratíte, kolik uděláte kliků i jaký je průběh vašeho spánku.

Sbírání dat je svádivé. Můžete sledovat, jak návštěvnost vašeho webu roste, kolik jste za co minulý měsíc utratili, kolik jste ušli kroků. Já mám dvě otázky:

Vylepšujete, měníte, inovujete něco podle získaných dat? Sbírání je sexy, vyvozovat a měnit zavedené procesy sexy není. Většina společností vede mohutné statistiky, ale nemění prakticky nic.

Nesnažíte se zavděčit vaší statistice? To, co přineslo návštěvnost vašeho webu není to, co si myslíte. Nesnažte se zavděčit, něco měnit a vášnivě pak sledovat čísla. Mezi změnou a zvýšenou návštěvností může být pouze korelace, ne kauzalita..

Sbírejte data, testujte, kriticky hodnoťte. Pokud vám analýzy dat nic nepřináší, nebo s daty nic neměníte – nesbírejte je.