To zásadní

Které tři aktivity vám v životě přinášejí nejlepší výsledky?

Největší radost, nejvíce úspěchu, nejvíce peněz? Napište si ty tři aktivity na kousek papíru a vložte si ho do peněženky. Právě jste udělali jeden z nejdůležitějších kroků v tomto roce.

Většina věcí, které během dne děláme přinášejí jen pramalý užitek - chození na nákupy, poslouchání hudby (pokud vás naprosto plně neuspokojuje) - většina prací, které v našem životě existují by dalo zautomatizovat. Prací, kde je potřeba naše kreativita a znalosti není tak mnoho - když budete znát ty své, máte vyhráno.

Více čtení pod "critital few" a "Pareto's Principle"