Učení z problémů - teorie a praxe

Učme se prací! Skutečná práce jest nejlepší metodou. Lidé už jsou takoví, že věc a čin je předělá mnohem dokonaleji nežli nejpřesvědčivější slova.  – Tomáš Baťa

Za dva týdny začne škola a budu tak ve třetím ročníku na bakaláři. Poslední ročník první mety vysokoškolského vzdělávání. Doteď jsem nepřišel na to, proč existují přednášky. Každý čte rychleji, než poslouchá a v 90% to, co bude řešeno na přednáškách, jde najít ve skriptech. Nevadí mi ty stohy teorie, věděl jsem, do čeho jdu. Praxe s teorií nejde nikdy provázat. Překvapuje mě, proč vysoká škola neslouží podnikům. Na hodinách by se mohly řešit reálné (nebo skoro reálné problémy) a aplikovat na ní teorii. Neaplikovatelná teorie je k ničemu. Nový rok ale třeba přinese nové příležitosti, uvidíme.