Umění královsky servírovat

...znamená, že nehledě na to jak dobré jsou vaše služby, vždy je můžete dobře prezentovat. 

Kavárna, která se soustředí jen na dobrou kávu, nebude nikdy prosperovat. Skvělá restaurace, ve které je skvělé jen jídlo, není doopravdy skvělá. Galerie, ve které jsou skvělé jen obrazy, není skvělá. 

Můžete mít pocit, že stačí dělat vaší práci sakra dobře. Někdo si toho musí přeci všimnout, někdo vás přeci musí ocenit. Kvalitu lidé ocení, říkáte si. To dobré bude vždy vidět a nepotřebuje reklamu, skvělé se přeci prodává samo. 

Samo se neprodává nic. Způsob, jakým prezentujete výsledky vaší práce je zásadní součástí samotné práce. Obal prodává. Váš pozdrav prodává. Váš úsměv přidává na kvalitě kávy, kterou podáváte.  

Lidé se chtějí dobře mít, dobře cítit. Pokud prodáváte cokoliv lidem, musí se přitom vaši zákazníci skvěle cítit. Umění královsky servírovat se může naučit každý z nás a nemusí to být přeci královské. 

Královské se to ale může stát samotným způsobem servírování.