Hledání překlepů vs hledání změny v prezetancích

Předevčírem jsem měl opravdu důležitou prezentaci, ve které jsem měl jeden překlep. Sakra, jak jsem mohl být tak hloupý a nevšimnout si toho. Měl jsem poprosit někoho ať mi jí celou projde. Nebo ta chyba mohla být větší a mohl jsem říct, že to bylo schválně. 

Mohlo to být ale daleko horší. Soustředím se na to, aby prezentace byla bez gramatické chyby. Jsou ale daleko horší chyby a těm se snažím vyhnout. Je snadné najít někoho, kdo vytvoří prezentaci bez gramatické chyby.

Kdo ale vytvoří prezentaci, která opravdu něco změní?

A to je podle mě to, na co bychom se měli právě nejvíce soustředit. Jasně, odstraňte gramatické chyby, ale hlavně, snažte se něco změnit. Ať lidi odchází trošku jiní, než přišli.

Nejdříve řešte jestli prezentace něco změní, pak řešte gramatické chyby.