Nevděk nevyžádané rady

Nejlépe a nejsnáze radíme ostatním, ti ale nemusí radu přijmout. Pokud jste tedy v pokušení někomu poradit, zastavte se a zeptejte se ho, jestli o radu stojí. 

Setkali jste se se situací, kdy jste někomu chtěli poradit? Nemohli jste se udržet, říkali jste si, jak mu dobrá rada pomůže. Místo děkovného dopisu jste ale dostali slovní obranu, vysvětlení proč vaše rada nefunguje..

Existují různé druhy rad. Ty první, které si lidé berou nejvíce jsou placené rady. Pokud za dobrou radu zaplatíte peníze, nejspíše si ji vezmete k srdci, zapíšete si jí a budete na ní usilovně pracovat. Když investujete svůj čas a peníze tak přeci takovou radu nezahodíte.

Další rady jsou od příbuzných, přátel a rodiny. Rady z vašeho úzkého kruhu, od lidí, kterým věříte. Tyto rady si často bereme velmi k srdci. Buďte ale obezřetní a raději se zeptejte, jestli druhá strana poradit chce. Pokud ne, pokračujte dál a radu hoďte za hlavu.

Posledním typem rad jsou rady nevyžádané. Jaké to je, když řídíte a někdo vám radí ze zadního sedadla, jak máte řídit (angl. back-seat driver)? Snažte se těmto radám vyhnout. Lidé se budou takovým radám spíše bránit a budou vás považovat za pěkně otravné. Nedávejte nevyžádané rady, maximálně lidem, kterým věříte a taková rada by jim doopravdy pomohla. 

Bonusový typ rady. Někteří "konzultanti" mají tendenci dávat rady lidem okolo sebe na různých akcích a konferencích, často s účelem vygenerovat nějaký případný zisk (teď vám poradím, další rady za peníze). Tyto rady jsou také spíše otravné. Podle mého je lepší poradit a nečekat nic zpět. Pokud přeci jen něco získáte (třeba novou zakázku), můžete to brát jako příjemné plus za vaši obecnou užitečnost.