Spojte práci

Práce - jak se cítíte?

Většina lidí si představí něco spíše negativního. Něco co bude náročné, bude to požírat čas, energii a peníze a výsledek bude nejistý. Práce je spíše negativní. Teď ne, mám práci značí, že byste práci raději neměli.

Opravdu? Zkuste to. Zkuste týden nepracovat, jen ležet v posteli. Zkuste si vzpomenout, když jste byli nemocní a nemohli jste nic dělat. Jaký to byl pocit? Nejúčinnější metoda jak považovat práci za pozitivní je přidat k ní učení.

Práce mi nemusí jít. Pokud vám ze začátku vůbec nejde jenom dobře - vybrali jste si náročný úkol, který je mimo vaši zónu komfortu. Je to něco, pro co bojujete, neděláte to zvykem ani setrvačností. Ale přesně to nás často zklame - proč to ostatním jde a mně ne? Proč nevím jak to vyřešit? Vůbec nevím co s tím, proč jsem se do toho sakra pustil.

Vaše nová mantra:

Vím, že se mi nemusí ze začátku dařit. Vím, že celé moje snažení může skončit neúspěchem, ale tak jako tak vím, že rostu. Jsem jako sval co chce a potřebuje růst. K tomu je potřeba ho zatěžovat nehledě na to jestli se mi výsledek podaří nebo ne- porostu. Nebojím se chyb, nebojím se konkurence, nebojím se chytřejších - vím, že porostu. Práci miluji, je to součást mého života a díky které můžu tvořit a přinést něco světa. To co tvořím, nejsem já, a proto se nebojím, špatné výsledky jsou mým sešitem nabitých znalostí. 

Jste jako sval, rostete. Každou prací jste lepší, jdete dopředu. Práce se nebojme, práci spojme s učením.